2018KSAF-跳吧!!Robot 漫漫童年樂悠悠-高雄市國樂團音樂會 2018KSAF-演吧!!流山兒X十二夜 2018KSAF-演吧!!流山兒X十二夜 2018KSAF-《古典創客》莊東杰與高雄市交響樂團
活動花絮

小朋友都好乖地聆聽小小音樂會~