2015KSAF-《詩人‧琴詩》音樂會 2015KSAF-日本稻草人影劇團「影子動物園」 2015KSAF-德國弗洛茲劇團《中年大叔青春夢》 岡東有樂町-國樂一條通Ⅸ【鬧春】 2015KSAF-『動物萬花筒』小小阿瑪迪斯袋鼠抱抱嬰兒音樂會